Du er velkommen til at indsende din hunds SA-resultater
med flg. oplysninger:

Hundens navn - fødselsdato - farve - køn
Dato for seneste undersøgelse
Forældres navne
Ejer

Sendes til web@pudler.dk