For at få hvalpe stambogsført i Dansk Kennel Klub, skal såvel hanhund som tæve opfylde en række krav. Kravene skal være opfyldt på parringstidspunktet.

Det drejer sig om præmieringskrav og krav om DNA-test for øjensygdommen prcd-PRA (de tre mindste varianter).

Der er ikke krav vedr.
Andre øjensygdomme end prcd-PRA
HD-fotografering
Knæ-undersøgelser
SA-test af storpudler

 

 
Avlsrestriktioner for pudler (alle størrelser)
 

Tidligste alder ved HD og AA fotografering:
12 mdr. for begge køn

Racen har følgende avlsrestriktioner:
Præmieringskrav
: Afkom kan kun stambogsføres dersom hunden før parring er præmieret med mindst en
Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling (tidligere 2. præmie – præmieringer opnået indtil 31.12.2007) eller godkendt på et avlsgodkendelsesarrangement afholdt af Pudelklubben eller godkendt på tysk zuchttauglichkeitsprüfung (tysk avlsgodkendelsesarrangement) i DPK eller VDP (tyske specialklubber).
Gælder for hunde født efter den 1.1.1980.

Øjen-krav:
Hvalpe efter toy- dværg og mellempudler kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre er testet for prcd-PRA ved en DNA-test med følgende krav til status:

Fri: Må parres med fri eller anlægsbærer.
Anlægsbærer: Må kun parres med fri
Påvist: Må ikke bruges i avl

En DNA-test gælder for livstid.
Hvis begge forældredyr er kendt PRA-fri ved DNA-testen, bortfalder testkravet for PRA på afkommet.

Praktiske oplysninger om DNA-test: Se nedenfor

Bemærk, denne restriktion er indført den 1. juli 2007 og omfatter hele racen.

Generel HD information:
Der er ikke krav om HD-fotografering i denne race.
Såfremt der i anden anledning konstateres D eller E status, kan disse hunde ikke anvendes i avl.
Gælder for alle hunde i racen efter den 1. januar 2005.

Varianter:
Særlige regler for måling og omregistrering af pudler kan rekvireres i DKKs information. Ordningen er gældende fra den 1. september 2003.
Alle størrelser af pudler må parres sammen. Hvalpene stambogsføres som moderens størrelsesvariant.
Pudel, Toy = under 28 cm. (max 27,9 cm.)
Pudel Dværg
= fra og med 28 cm. til og med 35 cm
Pudel, mellem = over 35 cm. (mindst 35,1) til og med 45 cm.
Pudel, stor = over 45 cm. (mindst 45,1 cm.)


Der henvises endvidere til DKKs stambogsføringsregler.

Farver:
1810 sort s
0940 hvid hv
0351 brun br
2040 sølvgrå søgr
0010 abrikos ab
1520 rød  r

 
 

Praktiske forhold om DNA-test:

DKK registrerer resultater fra flg. laboratorium:
Optigen i USA,
www.optigen.com 

Blodprøver udtaget efter 1. juli 2007:
"Anmodning" nedenfor skal udskrives og medbringes til dyrlægen. Når diagnosen foreligger fra laboratoriet, indsendes kopi af resultatet fra laboratoriet til DKK sammen med gebyr på kr. 45,00.
DKK registrerer resultatet når vi har modtaget:
1. Betaling fra ejer
2. "Anmodning" retur fra dyrlæge
3. Direkte svar fra laboratoriet i den til DKK adresserede kuvert, som dyrlægen vedlægger blodprøven ved indsendelse til laboratoriet.

Blodprøver udtaget før 1. juli 2007:
Hunde, der har fået udført en DNA-test før d. 1. juli 2006, kan få resultatet registreret i DKK mod fremsendelse af kopi af testresultatet samt en "Tro- og loveerklæring", hvoraf det fremgår, at den testede hund er identisk med den hund hvorpå registreringen ønskes foretaget. Gebyret herfor er kr. 45,00.

For udenlandske hunde kræves:
1. Kopi af originale laboratoriesvar.
2. Tro- og loveerklæring som nedenfor

Følgende kan downloades fra DKK´s hjemmeside (se under Avl og opdræt):
www.dansk-kennel-klub.dk

"Anmodning"
”Tro- og loveerklæring” til brug ved registrering af resultater fra før avlsrestriktionens start-dato
Den engelske version af Tro- og loveerklæringen