Nedenfor kan du læse om en række ting omkring det at få hvalpe. Her vil ikke blive beskrevet emner såsom parring, drægtighed og fødsel (der henvises til litteraturen, dyrlægen og erfarne opdrættere), men udelukkende de praktiske og papirmæssige forhold, som man skal tage hensyn til. Uddybelse af nogle af de omtalte emner kan findes under ovenstående links.

 
 

DKK´s stambogsføringsregler

Det kan være lidt tør læsning, men for en pæn ordens skyld, skal det med: Stambogsføringsreglerne. Klik her for at gå til dem.
 

Kennelmærke

Det er ikke en forudsætning for at opdrætte et kuld hvalpe at have kennelmærke, men det kan være en god idé: Dels bliver det billigere at få hvalpene stambogsført, dels vil hvalpene være en konstant "reklame" for dig, fordi dit kennelmærke er knyttet til hundens navn.
Du behøver ikke at have haft hvalpe før for at få kennelmærke. Du kan få det allerede fra det første kuld. Men har du haft 3 kuld på 5 år, skal du have kennelmærke, før det næste kuld.
Du kontakter DKK og får tilsendt et ansøgningsskema eller du kan ansøge via DKK´s hjemmeside (www.dansk-kennel-klub.dk)
Du kan se reglerne for kennelmærke ved at klikke på linket øverst.
 

Etiske anbefalinger for opdræt og avl

Dansk Kennel Klub har et sæt etiske anbefalinger for opdræt og avl. Klik på linket øverst for at se dem. Retningslinierne er ikke restriktioner, men anbefalinger af hensyn til racen og til hundene. Man skal dog være opmærksom på, at Dansk Kennel Klub ser alvorligt på overtrædelse af de etiske retningslinier, og at det kan få konsekvenser, hvis retningslinierne overtrædes gentagne gange.
 

Avlsrestriktioner

For at få stambogsført hvalpe i DKK, er der en række avlsrestriktioner, som skal overholdes. Klik på linket øverst på siden.
Det er op til både hanhunde- og tæveejeren at sikre sig, at begge hunde opfylder restriktionerne. Du kan checke på
www.hundeweb.dk om hundenes prcd-PRA status er registreret. Der skal det stå inden du parrer tæven. Vær opmærksom på, at overtrædes avlsrestriktionerne flere gange af den enkelte opdrætter, kan Dansk Kennel Klub nægte at stambogsføre hvalpe fra denne, hvis det sker igen.
 

Avlsgodkendelse

Indtil den 9. januar 2012 skulle pudler - for at få hvalpe efter sig stambogsregistreret - enten være præmieret på en udstilling eller være avlsgodkendt. På denne dato blev denne betingelse desværre afskaffet for alle hunderacer. D.v.s. at der ikke mere behøver at være en "udefra", der bedømmer, om en pudel ser rigtig ud eller er sund og rask - det er udelukkende op til ejernes ærlighed og objektivitet.

 

Sygdomme og restriktioner i forbindelse hermed (Læs mere under "Sundhed")

Progressiv Retinal Atrofi (PRA)

PRA er en recessiv (vigende) arvelig sygdom. Den findes i mindst to former hos pudler - den tidlige form prcd-PRA optræder tidligt (som regel inden hunden er 5 år) og den sene form, som indtræder senere i livet. Sygdommen medfører total blindhed og der findes ingen behandling.

Tidligere skulle toy-, dværg- og mellempudler øjenlyses for PRA inden parring - en øjenlysningsattest måtte ikke være mere end 1 år gammel. Det havde den indlysende fordel, at hunden også blev undersøgt for andre øjensygdomme. Pr. 1/7-07 blev det indført, at toy-, dværg- og mellempudler enten selv skulle DNA-testes for prcd-PRA hos OptiGen i USA eller være hvalp efter 2 prcd-PRA frie forældre. Det har den fordel, at man kan være sikker på hundens prcd-PRA-status, men man har ingen garanti for at hunden ikke lider af andre former for PRA eller andre øjensygdomme. OptiGen gør da også selv meget kraftigt opmærksom på, at årlige øjenlysninger ikke kan erstattes af DNA-testen hos pudler.

Hvis du vælger at lade din hund øjenlyse inden parring, kan det anbefales at deltage i en kollektiv undersøgelse hos en af dyrlægeforeningens øjendyrlæger. Det er betydeligt billigere end ved en privat undersøgelse. Du kan her se øjendyrlægernes kalender for kollektive øjenundersøgelser.

Øjenundersøgelsen foretages af specialuddannede øjendyrlæger. 10 minutter før undersøgelsen dryppes hundens øjne med pupil-udvidende øjendråber. Undersøgelsen foretages med flere forskellige optiske apparater, den tager 5-10 minutter og gør ikke ondt på hunden. Du skal dog være opmærksom på, at den på grund af øjendråberne er meget lysfølsom efter undersøgelsen og derfor ikke bør opholde sig i meget stærk lys, f.eks. sollys i timerne efter undersøgelsen.
Efter undersøgelsen sender øjendyrlægen en kopi af attesten til DKK.

 

Hofteleds-dysplasi (HD)

HD forekommer hyppigst blandt storpudler, men det konstateres oftere og oftere hos mellempudler og endda på toy og dværg i udlandet.

I Danmark er der ingen avlsrestriktioner vedr. HD, men bliver hunden undersøgt og får Dansk Kennel Klub resultatet, udelukkes hunden fra avl, hvis den har status D eller E (Hvalpe efter forældredyr med HD status D eller E kan ikke stambogsføres).

Tidligste alder ved HD-fotografering er 12 mdr. for alle 4 varianter.

HD-fotografering foretages af dyrlægen: Der er helt faste regler og bedøvelse og lejring af hunden af hensyn til billedernes kvalitet, og dermed korrekt bedømmelse.

Stambog og attest fra Dansk Hunderegister medbringes. Der udfyldes papirer som dyrlægen indsender til DKK sammen med billederne. Billederne vil i DKK blive vurderet af DKK´s HD-panel (det er således ikke din egen dyrlæge, der stiller diagnosen). Udover undersøgelsesgebyret til dyrlægen, skal der desuden indsendes et gebyr til DKK (prisen oplyses hos dyrlægen eller hos DKK).

Du kan forvente at få svar fra DKK i løbet af 3-4 uger.

En hund er HD-fri, når den har status A eller B. En hund har HD ved status C, D og E, hvor E er den sværeste grad.

 

Patellaluxation

Pudlerne har ingen restriktioner vedr. undersøgelser for patella-luxation (løse knæled), men det er en god idé at få både han og tæve undersøgt forud for parring.  Patella-luxation forkommer hyppigst hos toy og dværg, men ses også hos mellempudler.

Som anført har vi ingen krav vedr. status her i Danmark, men for at give et billede af, hvad der kræves andre steder, har den norske pudelklub krav til toy-, dværg- og mellempudler, at status skal være kendt og at man kan anvende en hund med grad 1, hvis den parres med en hund med grad 0

Undersøgelsen for patellaluxation foretages af dyrlægen. Undersøgelsen bør først foretages, når hunden er 1 år gammel.

Undersøgelser for patellaluxation:
Dyrlægen foretager denne undersøgelse uden bedøvelse og attesten udstedes af dyrlægen. Spørg ham/hende om prisen. Resultatet anføres i grader: Grad 0 er friattest, mens graderne 1 til 4 er patellaluxation i stigende grad.

 

Sebacøs Adenit ( SA)

SA er en hudlidelse, som findes hos storpudler. Den kan optræde på hvilket som helst tidspunkt i hundens liv, og den er arvelig. Der kan undersøges for sygdommen, og dette bør ske en gang om året eller i hvert fald forud for hver parring.

 

Epilepsi

Epilepsi forekommer hos pudler. Ikke alle typer af epilepsi er arvelig, og der kan ikke screenes for lidelsen. Det er derfor ikke muligt at udarbejde noget egentligt bekæmpelsesprogram. Af den grund er det vigtigt at være åben og ærlig omkring eventuelle epileptiske lidelser hos hundene. Der bør under ingen omstændigheder avles på hunde ud af stammer, hvor der forekommer epilepsi hos flere individer, og selvfølgelig avler man ikke på en hund med lidelsen.

 

Valg af hanhund

Ved avlsgodkendelsen eller på udstillingskritikken har du fået et indtryk af, hvilke positive og hvilke negative træk, din tæve har. Når du skal vælge hanhund, bør du finde en, der ikke har de samme negative ting, som din tæve. Hanhundens ejer vil helt sikkert gerne lade dig se de dommerkritikker, der ligger på hanhunden.

Priserne for parring er meget forskellige. Spørg hanhundens ejer og prøv ikke at forhandle om prisen – det er hanhunde-ejeren, der bestemmer, hvor meget der skal betales, ligesom det er tævehundens ejer der ene og alene bestemmer, hvor meget hvalpene skal koste.

Det er vigtigt, at I får aftalt:

1. Om der skal betales et "startgebyr" + en pris pr hvalp eller om der betales èt fastlagt beløb uanset antallet af hvalpe.

2. Om der er tale om en eller flere parringer. (Det er meget almindeligt med 2 parringer med 2-3 dages mellemrum).

3. Hvad der skal ske, hvis der ikke kommer hvalpe eller kun 1 hvalp ud af parringen. (Det er meget almindeligt med en omparring ved næste løbetid)

Se i øvrigt under "Avlshanner"

 

Parringsaftale

Alle såvel hanhunde- som tæveejere opfordres på det kraftigste til forud  for parring at udfærdige en skriftlig parringsaftale – enten en ”hjemmelavet” eller på DKK´s specielle blanket. Af parringsaftalen bør det fremgå, hvor mange parringer, der er aftalt, betingelser hvis tæven går tom eller kun får en hvalp, samt hvordan og hvorledes parringsgebyret skal erlægges. Uanset hvor gode venner man ellers kan være, kán det gå galt, så vi vil meget indtrængende opfordre ALLE til at anvende den skriftlige aftale.

Desuden kan man kun opfordre såvel hanhunde- som tæveejere til forud for parringen at sikrer sig at begge hunde er avlsgodkendt/præmieret og DNA-testet. Bed om at se dokumentation for ovenstående – man skal ikke nøjes med mundtlige forsikringer.

 

Udenlandske hanhund

Ønsker du at bruge en udenlandsk ejet hanhund, skal du være opmærksom på, at den også skal opfylde de danske avlsrestriktioner. D.v.s. at den også skal være avlsgodkendt/præmieret med mindst en 2.præmie, og den skal være prcd-PRA fri ved en attest fra OptiGen (toy, dværg og mellempudler). Det er en god idé forud  for parringen at indsende kopi af hanhunden stambog, bevis for præmiering (f.ex. championater) og OptiGen-papirerne til DKK og få hunden forhåndsgodkendt.

Ligesom du i Danmark kun kan bruge DKK-registrerede hanhunde til avl, kan du kun bruge udenlandske hanhunde registrerede i en af FCI anerkendt kennelklub.

 

Insemination

Af flere forskellige årsager kan det være nødvendigt at foretage insemination i stedet for parring. Det kan være fordi hanhunden bor for langt væk eller bor i et land med karantæne. Måske vil han eller tæve ikke parre. Måske har hanhundens ejer "gemt" sæd fra hanhunden og hanhunden er død, men man ønsker alligevel at "bruge" ham. Der er mange grunde, men tal med din dyrlæge om, hvordan det praktisk lader sig gøre. Husk at avlsrestriktionerne også gælder ved insemination.
 

Blodprøver

Er det kun muligt at få tæven parret én gang eller er man i tvivl om, hvornår hun har ægløsning, er det mulig at få foretaget blodprøver hos dyrlægen til fastlæggelse af det nøjagtige ægløsningstidspunkt
 

Forud for parringen

Få din tæve undersøgt hos dyrlægen: Har hun den rette alder (en tæve bør ikke have sit første kuld, efter at hun er fyldt 5 år), er hun i god kondition, er hun sund og rask??

Ring til DKK og få tilsendt en registreringsanmeldelse. Denne indeholder både parringsbevis og fødselserklæring. Du kan også down-loade den fra DKK´s hjemmeside (www.dansk-kennel-klub.dk).

 

Parringen

Det mest almindelige er, at det er tæven, der må på besøg hos hanhunden. Dette sikrer erfaringsmæssigt den bedste parring, idet hanhunden er på hjemmebane, og tæven er ikke alt for dominerende. Hvis du med hanhundens ejer aftaler, at tæven skal bo hos hanhunden i nogle dage i.f.m. parringen, skal du være forberedt på, at der muligvis skal betales for opholdet.

Mød op med en renvasket, rask og loppefri tæve. Hun skal gerne gøre et godt indtryk på både hanhunden og dens ejer, og hun skal ikke medbringe ubudne gæster (utøj) til huset.

Medbring registreringsanmeldelsen, hvorpå parringsbeviset er. Husk at få parringsbeviset udfyldt, både af dig selv og af hanhundens ejer - - - -  og husk den skriftlige parringsaftale.

 

Registrering af hvalpene

Klik på linket øverst på siden
 

Litteratur

Til slut skal da lige anbefales følgende bog:

Birgitte Schjøth: Hvalpe på Vej. Aschhoug Fakta og Dansk Kennel Klub.1994.

Den er et absolut "must", og må vel nærmest betragtes som en slags bibel for alle, der venter hvalpe.